top of page

Drågen Smokehouse

Vi er stolte av håndverket vårt og bruker kun lokale, rene og naturlige ingredienser. Vår belønning er overlegen kvalitet."
f80cbb_980c04eab6d44584b412f40a298919b7~mv2_d_3448_4592_s_4_2.jpg.webp
Åpent 
Alle dager 8.00 til 16.00

Every day  8 am - 4 pm
 
Tlf:+47 958 64 425
post@draagensmokehouse.com
  • Svart Facebook Ikon
Velkommen:
​I en alder av 18 år forlot Petter Aune familien for å jobbe som fisker i Alaska. Bare tre år senere ble han flåtens yngste fabrikksjef. Siden den gang har Petter jobbet over hele verden – inkludert USA, Russland og Antarktis.
I 2009 kjøpte han tomta som i dag er Drågen Røykeri. "Jeg ble irritert over alle de dårlige produktene som beskrives som røkelaks av høy kvalitet. De fleste er massefabrikert, maskinrøkt på hyller av stål. Noen lages i en hast, uten å respektere tiden det tar å gi fisken riktig smak og tekstur. Vi er stolte av håndverket vårt og bruker kun lokale, rene og naturlige ingredienser. Vår belønning er overlegen kvalitet."

 

Welcome
At the age of 18, Petter Aune left his family to work as a fisherman in Alaska. Only three years later, he became the fleet's youngest factory manager. Since then, Petter has been working all over the world - including USA, Russia and Antarctica.
In 2009 he bought the site that today is Drågen Smokehouse. "I was annoyed by all the poor products that are described as high quality smoked salmon. Most of them are mass fabricated, machine smoked on shelves of steel. Some are made in a hurry, without respecting the time it takes to give the fish the right taste and texture. We take pride in our craftsmanship and use only local, pure and natural  ingredients. Our reward is superior quality."

 

bottom of page